0%
1397/09/02 در ساعت 19:42:00

حفظ و نگهداشت کارکنان و شغل

چهارمین دورهمی لینکدین 28 آبان 1397

حفظ و نگهداشت کارکنان و شغل

 

در راستای برگزاری چهارمین دورهمی از مجموعه نشست کسب و کارهای لینکدینی با محوریت

حفظ و نگهداشت کارکنان و شغل

که در تاریخ 28 آبان 1397 برگزار گردیده است.