درباره من

درباره من

 

  • متولد 1351
  • دانشجوی دکتری مدیریت دولتی _ گرایش رفتارسازمانی
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -گرايش مديريت بازاريابي ( موضوع پايان نامه ام بررسي شاخص هاي شاستگي مشاوران مديريت براساس مدل بين المللي مشاوره مديريت دنيا  ICMCI انجام شده است) 
  • كارشناسی ارشد درسطح  مدیریت اجرایی E_MBA   و كارشناسی  علوم‌پايه هستم.
  • با بیش از 21سال سابقه همکاری در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مجری پروژه های مشاوره مدیریت  ، کارشناس و  بعضا کارشناس مسئول در بخش های مختلف  مشاوره ، تحقیق ، آموزش و انتشارات فعالیت داشته ام ،  كه البته  اين همكاري همچنان ادامه دارد. ( برحی از مهمترین فعالیت های حرفه ای ام را  بخش روزمه می توانید مشاهده نمایید).
  • حوزه تخصصی و  حرفه ای  من ، توسعه سازمان و منابع انسانی ، علم تحلیل رفتار منابع انسانی (تحلیل نیروی کار / افراد ) در سازمان های ایرانی و خارجی، چالشها و راهکارهای مرتبط با آنها است . توسعه و تحول  سازمانی و فردی  از مهمترين حوزه هاي علاقه مندی و فعاليتهای حرفه ای ام را تا به امروز تشکیل داده است . تدریس و مربی گری یکی دیگر از مهمترین حوزه های علاقه مندی و محور اصلی فعالیت هایی است که در کنار اجرای پروژه های مشاوره مدیریت عهده دارهستم . 
  • معتقدم با  روشهای نوین  رهبری  و مربی گری می توان نقش بسیار مهمی در توسعه شایستگی های رفتاری و حرفه ای بالاخض در بدنه  مدیریتی ، کارشناسی و دیگر سطوح سازمان های ایرانی ایفا نمود.
  • اعتقاد دارم  افراد در سازمان ها در هر جایگاهی به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین سرمایه های آن سازمان بوده و آنچه بیش از پیش در موفقیت کسب وکار سازمانها و مدیران ضرورت دارد، اصالت دادن به این سرمایه ارزشمند سازمانی است.

 

0%