0%
رزومه

درباره من

مختصری از سوابق و پیشینه پروژه های مشاوره مدیریت

 

 سوابق  حرفه ای در پروژه های مشاوره مدیریت - منابع انسانی ، کانون های ارزیابی و توسعه

بطور مختصر