0%
دلنوشته های یک (زن) مشاور مدیریت

سرآغاز

دوستان و همراهان گرامی سلامblush

این صفحه تحت عنوان دلنوشته های یک مشاور مدیریت ( زن ) تدوین شده است. تلاش براین است که در این صفحه به شرح داستانها های شما و تحلیل چالش ها و مسائلی که در صنعت مشاوره مدیریت ( برای زنان ) در فعالیت های همزمان و پویای خدمات مشاوره مدیریت ،  پرداخته شود.

برای شروع سخنم را با این پرسش آغاز می کنم ؟ بنظر شما یک  (زن) در صنعت مشاوره مدیریت نیازمند چه قابلیت های دانشی و  قابلیت های کلیدی می باشد؟ شما می توانید پاسخ های خود را به آدرس ایمیل info  ارسال نمایید.

منتظر اعلام نظرهای شما هستم heart